Szívtől szívig — dobókocka

A dobókocka otthon is elkészíthető változata letölthető innen


Fotó: Tagai Péter

„Ahol nincs szeretet, oda vigyél,
így szeretetre találsz majd.”

Keresztes János

„Mi lehet fontosabb annál, mint hogy szeressünk és szeretetet kapjunk?”- teszi fel a kérdést Gary Chapman. A teológus-antropológus könyveiben arról ír, hogy az emberek különböző „szeretetnyelven” beszélnek. Erzelmi szempontból közelítve öt fő módon fejezik ki szeretetüket:

1. Elismerő szavak
2. Minőségi idő
3. Ajándékozás
4. Szívesség- figyelmesség
5. Testi érintés.

Mindenkinek van egy elsődleges szeretetnyelve, amit használ, amire szüksége van. A harmóniában élő ember kapcsolataiban ismeri saját és embertársainak szeretet nyelvét. Az életünkben csodálatos ajándék, hogy folyamatosan többek lehetünk tanulással, növekedhetünk szeretetben, megtapasztalhatjuk az adok-kapok áramlását, az univerzumban gyógyító empátiával élhetünk, s tehetjük mindezt hálaadással.

„A szeretet elkezdődik, és sohasem fejeződik be.” Sant Darshan Singh
Életünk útját segít bejárni a Szívtől szívig — dobókocka. Az egyik pillanatban elismerő szavakkal emelem fel a másikat boldogságra. Következő alkalommal ott a felismerés: csendre van szükségem. A harmadik élet-történésben örömmel ölelem át a másikat és minőségi időt élünk közösen. Szeretet-történésekről van szó, amiben boldog lehet az ember.


A Szívtől szívig — dobókocka segíti figyelmünket a szeretet nyelvein tartani a játék örömében.

A Fokolare közösségben (a fokolare szó jelentése családi tűzhely) megalkotott szeretet-dobókocka példájára született meg a Szívtől szívig — dobókocka. Chiara Lubich, a Fokolare mozgalom elindítója a szeretet egységének tolmácsolásával ajándékozta meg a Világot a szeretetdobókocka által. www.fokolare.hu
Hafenscher Károly így ír a közösségről:

„Olyan tűzhely, ahol nemcsak melegedni lehet fagyos időkben, de szükséges parazsat is emelni belőle, ami lángra lobbantja mások hitét.”

A szeretet-dobókocka oldalain ezt olvashatjuk:

1. Elsőként szeretek. 2. Eggyé válok a másikkal.
3. Kölcsönösen szeretjük egymást. 4. Jézust szeretem a másikban.
5. Szeretem az ellenségemet. 6. Mindenkit szeretek.
 

A családok reggel együtt gurítanak a kockával, elolvassák az üzenetet, útmutatást és napközben igyekeznek megtartani, este pedig megbeszélik, hogyan tudták a szeretetet megélni. A családon belüli összetartó erő eszköze lett a szeretet dobókocka, így a családtagok közelebb kerültek egymáshoz, másokhoz, a Szeretet Forrásához. A Szívtől szívig — dobókockát ugyanígy lehet használni.

A Szívtől szívig — dobókocka születése

A Csillaggyertyafény Alapítvány örömmel alkotta meg az Alitera Kft-vel

ALITERA Ügyfélkapcsolat Kft.
1188 Budapest, Nemes u. 111.
Telefon +36 1 294 42 05
e-mail: trening@alitera.hu
blogoldal: http://oriasveszely.blogspot.com

a „Párbeszéd szívtől szívig” harmincórás
(0KM- 4/276/2009; FAT: PLB-1297) akkreditált képzést és mini tréningjeit, a harmonikus emberi közösségek kialakítása érdekében.

Az egyik tréningre készülve (2010.10.15.) született meg Börönte Márta kuratóriumi einök (evangélikus lelkész, mentáhigiénikus szakember, EMK-társtréner) szívében a Szívtől szívig — dobókocka, mivel elkötelezett hirdetője a szeretet dobókockának. A grafikát Lóránt Mónika tervezte.

A dobókockára felkerült Gary Chapman által megnevezett öt szeretetnyelv. Keresztes János és Eileen Caddy gondolatát olvashatjuk a hatodik oldalon, akik felismerték, hogy a csend az első szeretetnyelvünk. Számunkra ebből táplálkozik az öt szeretetnyelv.
A két szó, első és szeretet összefonódott a kockán. Nagy titok ez! A Szívtől szívig - dobókocka papíralapú változatát kisgyermekek részére megtervezte és rajzolta Fenyő Ágnes grafikus. A nevet Katona Erzsébet (Alitera Kft.) gyógypedagógus, önismereti tréningvezető adta, nagy örömmel.


Film is készült a Szívtől szívig — dobókockáról, amit örömmel néznek meg családok, gyülekezetek, oktatási intézmények, nonprofit közösségek, önismereti csoportok, a téma iránt érdeklődők. A film előadói a III. Országos Szakmai Konferencia témájának sorrendjében Börönte Márta (minőségi idő); Pongor-Juhász Attila (testi érintés); Farkas Erzsébet, a Fix TV csodálatos előadója, spirituális pszichológia-, transzperszonális terapeuta (szívesség-figyelmesség); Levente Péter önképző társaslény (elismerő szavak); Döbrentey Ildikó meseíró (ajándékozás); Simon László, a Gyémántok c. könyv szerzője, a Sawan Kirpal Ruhani misszió — Spirituális Tudomány Magyar Közösségének egyik vezetője (elsőszeretet nyelvünk, a csend).

„Senki sem magától lett olyan, ami. Mind ezernyi más emberből vagyunk. Bárki, aki valaha is kedvességet tett nekünk, vagy bátorítóan szólt hozzánk, része lett a mi karakterünknek, gondolatainknak, sikereinknek is.” George Mattheus Adams

A Szívtől szívig — dobókocka gurul Az Életem táncai a Szeretet Forrásával, magammal, másokkal önismereti tréningen is, amit Börönte Márta alkotott meg, és örömmel adja át 25 év tapasztalatait elméletben, gyakorlatban, tudatosság játékaiban, rövid filmvetítésben.

Az alapítvány 2007-ben alakult meg Pongor-Juhász Attila üzleti motivációs előadó-tréner, a Pongor Publishing Üzleti Kiadó ügyvezető-tulajdonosa álmaként és anyagi támogatásával. Honlapunkon nyomon követhető az alapítvány közhasznú szolgálata, programjai, kiadványai.

Gurul a kocka, megáll szeretetre hívva a szívednél és a szívemnél az öröm körforgásában.
Örömmel várjuk a visszajelzéseket arról, hogy hogyan változtatta meg életét a Szívtől szívig-dobókocka a szeretet jegyében.
Szívesen olvassuk játékötleteit is, lehet, hogy egy könyv születik meg az írásokból. Csodákra hívva!

 

„Az életem táncai a Szeretet Forrásával, magammal, másokkal” tréning témái

* Benső erőforrás keresése
* Erőszakmentes kommunikáció — zsiráfnyelv
* Antipátia, szimpátia, empátia
• Párkapcsolati játszmák
* A kommunikáció öt lépcsője
* Iránytű tizenkét elakadt élethelyzetre
• Veszteségnek látszó nyereségek
* Elsődleges szeretetnyelv,
* A düh négy lépcsője és feloldása
• Érzelmi szabadságra jutni
* Nemet mondani lelkifurdalás nélkül
* A megbocsátás felszabadító ereje
* Láthatatlan színház tapasztalata
• Az érintés ereje
* A gyász folyamata
* Ünnep, hálás szívvel
* A mozgás, a tánc gyógyító ereje
* EMK-pirula
* A meghittség iskolája

Börönte Márta
kuratóriumi elnök

A Szívtől szívig - dobókocka megvásárolható:

Huszár Gál Papír és Könyvesbolt
1054 Budapest, Deák tér 4.
266-63-29

Luther kiadó
1085 Budapest, Üllői út 24.
317-5478

Csillaggyertyafény Alapítvány
1161 Budapest, Hősök tere 10-11.